ลวดอลูมิเนียม Aluminium Wire - ลวดอลูมิเนียมกลม, ลวดอลูมิเนียมสี, ลวดดัด, ลวดอลูมิเนียมหุ้มพลาสติก

ลวดอลูมิเนียม

ลวดอลูมิเนียมกลม, ลวดอลูมิเนียมสี, ลวดดัด งานฝีมือ


ลวดอลูมิเนียมกลม ทางเรามี ขนาดต่าง ๆ สำหรับงานหลากหลายประเภท ดังนี้
- ลวดอลูมิเนียม ขนาด 1.0-1.5 mm สำหรับรัดต้นไม้ มัดสแลน รัดต้นกล้วยไม้ ดัดทำงานฝีมือ รัดติดป้าย tag สัญลักษณ์ งานไฟฟ้า
- ลวดอลูมิเนียม ขนาด 1.5-1.7 mm สำหรับงานชุบผิวโลหะ ชุบสี
- ลวดอลูมิเนียม ขนาด 1.8-2.4 mm สำหรับงานลวดร้อยลูกปัด ลวดดัดทำงานฝีมือ งานประดิษฐ์ งานศิลปะ
- ลวดอลูมิเนียม ขนาด 2.6-2.8 mm สำหรับแต่งต้นไม้ จัดบอนไซ ลวดมัดลูกถ้วย
- ลวดอลูมิเนียม ขนาด 3.0-4.0 mm สำหรับมัดลูกถ้วยงานการไฟฟ้า
ทางเรายังรับรีดลวดอลูมิเนียม ขนาดต่าง ๆ ตามต้องการ

ลวดอลูมิเนียม หุ้มพลาสติก ใช้สำหรับทำงานฝีมือ งานประดิษฐ์ ใช้รัดเก็บสายไฟในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารที่เน้นเรื่องความสะอาด ปลอดภัยเป็นสำคัญ สามารถผลิตเป็นขนาดและความยาวที่เหมาะสมกับการใช้งานได้

ลวดอลูมิเนียมแบบสี มีแบบเรียบและแบบกัดลาย สินค้านำเข้าจากอิตาลี ขนาด 2 mm สำหรับทำงานฝีมือ ตกแต่ง จัดช่อดอกไม้ ลวดดัดแล้วไม่แข็ง ไม่อ่อนเกินไป อยู่ตัว สีไม่หลุดลอก ม้วนความยาว 10 เมตร

Locations of visitors to this page